<<14.04.2019 kirjoitetut runot>>

Aina yhtä tuumaten

On ihminen usein
toisen pettänyt.Esi-
koisen hernerokan syö-
nyt.Rakentanut Baabe-
lin tornin.On ollut jul-
mia sotia.Monen miehen
sodat kaataneet sanka-
rihautaan.Pelloilta
sadon katovuodet vie-
näet,mutta aina nous-
tu on jatkamaan tätä
matkaa ihmisen kummaa
täällä päällä maan.Ai-
na yhtä tuumaten.Mi-
kä on tarkoitus tämä
elon ihmisen täällä
päällä maapallon

On Aatamin ja Eevan
jälkeen uudet sukupol-
vettä nousseet jatkamaan
tätä ihmisen kummaa
matkaa täällä päällä ma-
an.Aina yhtä tuuma-
ten.Mikä on tarkoitus
tämä ihmisen elon
täällä päällä maapallon.
Ja matka jatkuu.Uudet
ovat edessä haasteet
tulevilla sukupol-
Villa, mutta matka jat-
kuu.Aina yhtä tuuma-
ten.Mikä on tarkoitus
tämä ihmisen elon

14.04.2019 08:56
Rumoilija