<<05.12.2018 kirjoitetut runot>>

Kaiken politikoinnin ydin

Kaiken politikoinnin y-
din on hallita ruoka ja
energiavarastoja.O-
lipa sitten kyseessä oikeis-
to,vasemmisto tai vihreät.
Tavalliselle kulkijalle
käteen jää vain äänestämi-
sen ilo.Pyllistää yhdelle
ja samalla kumartaa toi-
selle

Ken maailman ruokaa,jos e-
nergiaa hallita voi.Se ai-
na vallassa ain on.Oli-
pa se sitten oikeisto,vasem-
misto tai luonto vihreät.Jää
tavalliselle kulkijalle
käteen suostua eloon uutta
hallitusta kumarrellen vain ja
olla vaan ihka hiljaa

05.12.2018 01:09
Rumoilija